Đèn lồng mây tre 2 lớp hình bình hoa – Đèn mây tre đan thả trần

255.000